LINKI
forum ctf
ZARZĄD

 

prezes
Jolanta Kubica
z-ca prezesa
Jerzy Chachlowski
skarbnik
Marta Adamek
sekretarz
Piotr Broda
członek ds. PR
Zdzisław Lodko
członek
Artur Lorek

 

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący:
Jerzy Pustelnik

członkowie:
Patryk Lankocz
Jacek Góralik

 
projekt i wykonanie: danakah